parfüm
  • HORMON BOZUCULARIN FARKINDAMISINIZ?

        Tükettiğimiz besinden kullandığımız parfüme kadar hemen her şeyde bulunan kimyasalların hormonlarımıza zarar verdiğine dikkat çeken Çocuk Endokrinoloji...