VUCA DANIŞMANLIK MERKEZİ VE KURUCU ORTAĞI DENİZ MEHMET GÜRSOYU TANIYALIM

 VUCA DANIŞMANLIK MERKEZİ VE KURUCU ORTAĞI DENİZ MEHMET GÜRSOYU TANIYALIM
Okunuyor VUCA DANIŞMANLIK MERKEZİ VE KURUCU ORTAĞI DENİZ MEHMET GÜRSOYU TANIYALIM

 

DENİZ MEHMET GÜRSOY KİMDİR?

 

BUSİNESS CHANNEL TÜRK TV kanalına konuk olan Deniz Mehmet Gürsoy, Sertan Kırço moderatörlüğünde olan Vizyon programına konuştu. Deniz Gürsoy, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Malzeme ve İmalat dalında Yüksek Lisans yaparak Yüksek Mühendis unvanını aldı. Ardından Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisansını tamamladı. Halen İnsan Kaynakları dalında Doktorası devam ediyor.

 

Profesyonel olarak kariyerine 1982 yılında Alarko’da Proje Mühendisi olarak başladı.
Daha sonra, Toyotasa’da İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde Toyota’nın Japonya ve Kanada’daki tesislerini bizzat ziyaret edip oralarda Kaizen ve Yalın modelini bizzat inceleme ve öğrenme fırsatı buldu.

 

Ardından, Alcatel Teletaş’ta Türkiye ve İran’dan sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı.
Daha sonra Şişecam Holding bünyesinde Cam Ev Eşyası Grubu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini 10 yıl sürdürdü. Bu sırada “Cam-İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili” olarak da görev yaptı ve toplu iş sözleşmelerinde yer aldı. 2013 yılının başından itibaren Yönetim Geliştirme Danışmanlığı yapmaya başladı ve 2020 yılında da VUCA DANIŞMANLIK MERKEZİNİ kurdu. Halen VUCA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ bünyesinde “Kurucu Ortak” olarak; Kaizen Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Süreç Analizi, KOBİ’lerin ve Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması alanlarında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekte.

 

VUCA Danışmanlık Merkezinin hizmet verdiği alanları Deniz Mehmet Gürsoy şöyle; açık
“Hizmet Verdiğimiz Alanlardan Birisi; İnsan Kaynakları Sistemlerinin ve Tüm Alt Süreçlerinin Kurulması;
VUCA STENY dediğimiz bir modelimiz var. Stratejik-Entegre-Yetkinlik Bazlı insan kaynakları sistemlerinin açılımı. Mevcut çoğu İK sistemi “süslü” oluyor ama “güçlü” olmuyor maalesef. Biz IK sistemlerinin mutlaka ve mutlaka kurumun stratejileri ve hedefleriyle bağlantılı olmasını istiyoruz. Ayrıca bunlar birbirinden kopuk tasarlanmamalı. Yetkinlikler üzerine inşa edilecek performans yönetimi, işe alma, eğitim, ücret yönetimi ve tüm diğer IK alt süreçleri birbirleriyle entegre olmalı, birbirinden kopuk olmamalı. STENY modelimiz bu işte…

 

Bir Diğer Hizmetimiz İse Kaizen Yalın Dönüşüm Projeleri;
Bildiğiniz gibi TOYOTA kökenli modeller bunlar ama artık tüm dünya ve tüm sektörlerde uygulanıyor. Kai-zen Japonca’da sürekli iyileştirme demek. Küçük ama sürekli ve işletmenin tüm çalışanlarının katıldığı bir model bu. Her gün herkesin küçük ama sürekli bir şekilde “Muda” diye tabir ettiğimiz kayıpları (kalite-maliyet-zaman kayıpları) tespit ederek, bunların kok nedenlerini bulmasına ve yaptığı işi sürekli olarak geliştirmesine dayalı bir metodlar silsilesi… Bu modelde büyük projeler peşinde koşmak yerine küçük küçük adımlarla ilerlemek var. Bu adımlar her gün ve herkes tarafından yapılınca büyük sıçramalardan daha etkili bir sonuç sağlıyor. TOYOTA’nın başarısı da burda zaten.

 

Bir Faaliyet Alanımız da KOBİ ve Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması.
Burada da aile ve ortaklar anayasasının hazırlanması, organizasyon şemasının çizilmesi, görev tanımlarının yapılması, Satınalma, Mali işler, Ücretlendirme, Personel, İşe Alma gibi kritik süreçlere ait temel prosedürlerin oluşturulması ve izleme raporlarının hazırlanması var.
Başka Bir Hizmetimiz ise Süreç Haritalama Metodu ile Süreç Analizi ve Geliştirme.

 

Bunda da kurumdaki kritik süreçleri (müşteri memnuniyeti, kalite, halkla ilişkiler veya her ne kritikse kurum için) ele alıp oda duvarlarına up-uzun haritalar çiziyoruz. Burada standart eksikleri, muda dediğimiz israf ve kayıpları, zaman kayıplarını, yüksek maliyet oluşturan işleri tespit edip geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu geliştirme işini de ilk başta bahsettiğimiz Kaizen yalın metodlarıyla yapıyoruz tabii ki.
Ayrıca;
Yönetici Geliştirme- Liderlik Koçluk Mentorluk Programları
Genel Organizasyonel Davranış ve Kurum İçi Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri
Kurumsal İklim Dediğimiz, Kurum İçi İletişim, Takım Ruhu Yaratma, Öneri Takdir Sistemleri ve Diğer Çalışan İlişkileri Sistemlerini Kurma
gibi konularda da iddialıyız.”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın